Ajutoare de stat: Comisia Europeana aproba o schema romaneasca in valoare de 216 de milioane EURO pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii afectate de pandemia de coronavirus

Ajutoare de stat: Comisia Europeana aproba o schema romaneasca in valoare de 216 de milioane EURO pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii afectate de pandemia de coronavirus

Comisia Europeana a aprobat o schema romaneasca in valoare de 216 milioane de euro (1,043 miliarde RON) pentru sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat. Aproximativ 207 milioane EUR (1 miliard RON)  din cuantumul total al sprijinului va lua forma unor garantii pentru produse de factoring (cu recurs impotriva vanzatorului), iar aproximativ 9 milioane EUR (43 de milioane RON) vor reprezenta granturi directe pentru acoperirea comisioanelor legate de produsele de factoring garantate.

Scopul masurii este de a ajuta IMM-urile sa faca fata deficitului de lichiditati cu care se confrunta din cauza pandemiei de coronavirus si de a se asigura ca dispun de canale de finantare diversificate. Numai produsele de factoring emise intre 26 august 2020 si 30 iunie 2021 sunt eligibile in cadrul masurii.

Comisia a constatat ca schema romaneasca este conforma cu cadrul temporar. In special, in ceea ce priveste garantiile pentru produsele de factoring: i) garantia nu poate depasi 50 % din produsele de factoring si ii) produsul de factoring garantat are o perioada de valabilitate initiala de 12 luni, care poate fi prelungita pana la o limita de 48 de luni, dar fara nicio putere discretionara din partea autoritatii care acorda ajutorul. In ceea ce priveste granturile directe, cuantumul maxim nu va depasi 100 000 EUR per beneficiar care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, 120 000 EUR per beneficiar care isi desfasoara activitatea in sectorul pescuitului si acvaculturii si 800 000 EUR per beneficiar care isi desfasoara activitatea in toate celelalte sectoare.

Atat garantiile, cat si granturile directe sunt canalizate prin intermediari financiari si, prin urmare, exista masuri de siguranta pentru a se asigura ca ajutorul este transmis in integralitate beneficiarilor finali.

Comisia a concluzionat ca schema este necesara, adecvata si proportionala pentru a remedia o perturbare grava a economiei romanesti, in conformitate cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE si cu conditiile prevazute in cadrul temporar. Pe aceasta baza, Comisia a aprobat schema in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Sursa : https://ec.europa.eu/romania/news/20201124_ajutoare_de_stat_imm_ro

Categories: Stiri