Autonomia Strategica Deschisă

Conceptul de autonomie strategică deschisă reflectă politica Uniunii Europene de a accede pe piața mondială, mizând spre deschiderea pieței europene către state puternice din afara Uniunii, cu scopul de a conecta regiunile care cresc economic. Uniunea Europeană dorește să-și asume rolul de lider pe piața mondială, prin colaborarea cu partenerii globali, însă nu va ezita să acționeze autonom atunci când sunt puse în pericol interesele Uniunii.

Conform Comisiei Europene autonomia strategică deschisă prevede utilizarea optimă a oportunităților oferite de deschiderea noastră și de angajamentul nostru global, apărându-ne în același timp cu fermitate interesele, atât pe plan intern, cât și pe plan extern.[1]

Motivul deschiderii înspre statele din afara Uniunii rezidă în faptul că, în următorii 10 ani, un procent de 85% din creșterea globală a economiei va avea loc în afara Uniunii Europene astfel că o atenție sporită este acordată țărilor în curs de aderare, precum și altor regiuni care înregistrează creștere economică, precum: Africa, America Latină, regiunea Asia-Pacific.

În ceea ce privește relațiile cu China, Uniunea Europeană mizează spre deschidere și comunicare, dorind să construiască o relație economică echitabilă. Un prim pas a fost făcut odată cu negocierea Acordului cuprinzător privind investițiile. Acordul reglementează piețele la care vor avea acces cetățenii europeni, și anume: automobile, echipament medical sau de transport, precum și a serviciilor financiare, maritime internaționale, mediu, construcții sau mediul privat de sănătate. Acordul exclude domenii ca: servicii audio-vizuale, servicii de transport aerian și activități în exercițiul autorității guvernamentale, conform Secțiunii privind accesul la piață și liberalizarea investițiilor.[2]

Privind relațiile cu Statele Unite este promovatp o politică comercială deschisă care vizează  cooperarea înspre tranziția verde și digitală, cât și promovarea unor condiții de concurență echitabilă în relațiile comerciale dintre state.

Politică comercială deschisă se bazează pe trei obiective principale:

Deschidere: redresarea post-COVID-19 și tranziția economică

Sustenabilitate: plasarea obiectivelor verzi în centrul politicii comerciale

O abordare mai fermă în apărarea drepturilor și valorilor UE

Fiecare obiectiv impune o serie de acțiuni menite să sprijine redresarea economică și transformarea verde și digitală, să consolideze sustenabilitatea în toate dimensiunile sale și să adopte o abordare mai fermă în ceea ce privește apărarea drepturilor și a valorilor comunității europene, putând fi consultate pe site-ul Comisiei Europene[3].

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/RO/qanda_21_645

[2] https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159242.pdf

[3] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/RO/qanda_21_645

Categories: Glosar