Bauhaus European

Noul Bauhaus European este un  inițiativă creativă și interdisciplinară, care își propune să creeze un spațiu de întâlnire pentru conceperea unor noi moduri de viață în care se întrepătrund arta, cultura, incluziunea socială, știința și tehnologia.[1]

Valorile fundamentale ale noului Bauhaus sunt sustenabilitatea, estetica și incluziunea, valori cu care  se va implementa această initiativă făcând trecerea la Pactul Verde European[2], de care este strâns legată. Astfel, prin prisma noului Bauhaus, viitorul este verde și durabil, iar la constrirea caselor noastre trebuie să fie respectate știința, tehnologia, arta și cultura. Prin acest model, se dorește ca locuințele noastre să nu fie doar rezistente și construite din materiale verzi, ci să îmbine și arta pentru a ne simți confortabil în casele noastre.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von Der Leyen, a susținut că:  „Noul Bauhaus european este un proiect dătător de speranță pentru explorarea modului în care putem să trăim mai bine împreună după pandemie. Este vorba despre a combina sustenabilitatea cu stilul, pentru a aduce Pactul verde european mai aproape de mintea și de casele oamenilor. Avem nevoie de toate mințile creative: fie că e vorba de proiectanți, artiști, oameni de știință, arhitecți sau cetățeni, pentru ca noul Bauhaus european să fie un succes.” [3]

Noul Bauhaus european este structurat pe trei etape[4]: co-proiectare, realizare și diseminare.

Etapa de co-proiectare dureaza din octombrie 2020 până în vara anului 2021. În această fază se vor organiza dezbateri, la care vor participa o serie de cercetători și practicieni.

Scopul fazei de proiectare constă în folosirea unui proces de co-creare. Acest proces ajută la definirea conceptului prin explorarea ideilor, prin identificarea nevoilor și provocărilor urgente. În vara anului 2021 se vor acorda premii speciale unor exemple contemporane de excelență, pentru proiecte care combină, durabilitatea, calitatea experienței și incluziunea.

Etapa de realizare va începe în septembrie 2021 și va implementa proiectele-pilot ale initiativei Bauhaus. Implementarea proiectelor vor fi monitorizată de experți care au implementat la rândul lor

Etapa de diseminare se va derula începând cu ianuarie 2023 și constă în promovarea ideilor, metodelor și soluțiilor identificate în fazele anterioare pentru a le pune la dispoziția cetățenilor, arhitecților și a tuturor experților din acest domeniu. Acest lucru va permite crearea unei rețele și facilitarea schimbului de cunoștințe pentru toate statele europene.

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_111

[2] Link la Pactul Verde

[3] https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_ro

[4] https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/about-initiative_ro

Categories: Glosar