Beneficiile instrumentului SURE pentru România

Beneficiile instrumentului SURE pentru România

Situațiile de criză profundă necesită răspunsuri pe măsură iar lupta cu provocările disruptive la nivel social și economic, pe care epidemia cu COVID 19 le produce, necesită răspunsuri pe măsură. Cetățeni, comunități, regiuni și state, cu toții încercă să lupte nu doar împotriva efectelor virusului în domeniul sănătății ci și în ceea ce privește dimensiunea efectelor negative în economie.

Abordând dimensiunea economică, încă de la debutul epidemiei, Comisia Europeană a luat o serie de măsuri care să conducă la limitarea efectelor economice negative. Astfel Primul pachet privind Inițiativa pentru investiții în răspunsul la coronavirus propune lichidități de aproximativ 8 miliarde EUR, flexibilitate în aplicarea normelor UE în materie de cheltuieli și extinderea domeniului de aplicare a Fondului de solidaritate al UE.

Mai mult, Inițiativa Plus pentru investiții în răspunsul la coronavirus (CRII+) permite mobilizarea întregului sprijin neutilizat din fondurile structurale pentru a aborda efectele crizei din domeniul sănătății publice asupra economiilor statelor membre introducand o flexibilitate intre cele trei fonduri care nu a mai existat pana acum. Această flexibilitate se aplica perioadei 2020-2021. Se propune, doar pe o perioada determinata, utilizarea unei rate de cofinanțare de 100 % pentru exercițiul financiar 2020-2021 pentru programe aferente politicii de coeziune; flexibilitate suplimentară pentru transferul resurselor între fondurile politicii de coeziune, precum și între categoriile de regiuni; redirecționarea resurselor către zonele cele mai afectate de criza actuală etc. O prevedere foarte importantă este legată de posibilitatea acordării de sprijin întreprinderilor aflate în dificultate în aceste circumstanțe specifice, în conformitate cu flexibilitatea prevăzută de normele privind ajutoarele de stat, prin FEDR.

Pe lângă aceste prevederi Comisia propune un Regulament (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_regulation.pdf#page=1&zoom=auto,-44,848 ) privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuare riscuri de șomaj în caz de urgență (SURE) în urma focarului COVID-19. Acest instrument important va permite statelor membre să utilizeze până la 100 miliarde Euro din asistența financiară a Uniunii pentru împrumuturi prin care să finanțeze schemele de muncă în timp scurt și/ sau măsuri similare.

Așadar mediul economic din România va putea beneficia, pe lângă sprijin financiar acordat firmelor aflate în dificultate – în special prin aplicarea prevederilor Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul epidemiei de coronavirus, și de sprijin pentru plata angajaților pentru norme de muncă în timp scurt în baza unor scheme pe care statul va trebui să le negocieze cu Comisia Europeană.

Sursa: Comisia Europeană https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_572

 

Categories: Stiri
Tags: CRII+, SURE