Concursul „Pactul Ecologic European în viziunea mea”

Concursul „Pactul Ecologic European în viziunea mea”

Transformarea Europei în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 este cea mai mare provocare și oportunitate a epocii noastre. Pentru a reuși acest lucru, Comisia Europeană a prezentat Pactul ecologic european, cel mai ambițios pachet de măsuri care ar trebui să le permită cetățenilor și întreprinderilor din Europa să beneficieze de tranziția către o economie verde și durabilă. Măsurile variază de la reducerea ambițioasă a emisiilor și investițiile în cercetarea și inovarea de vârf până la conservarea mediului natural al Europei.

Susținut de investiții în tehnologii ecologice, soluții durabile și noi întreprinderi, Pactul ecologic poate fi o nouă strategie de creștere economică a UE. Succesul său depinde în mare măsură de implicarea și angajamentul publicului și al tuturor părților interesate, astfel că promovarea în rândul elevilor, reprezintă obiectivul de bază al concursului „Pactul Ecologic European în viziunea mea”.

Organizatori:

Concursul este organizat de Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, în cadrul proiectului Centrul de Informare Europe Direct Bistrița, cu sprijinul Primăriei Municipiului Bistrița, Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud.

Tematica: Reflectarea, prin intermediul imaginilor, a eforturilor Uniunii Europene în domeniul ecologic și responsabilizarea tinerilor faţă de factorii distructivi ai mediului, prin atitudini prietenoase cu acesta.

Concursul se desfăşoară pe cinci secţiuni, astfel:

a)  Economia circulară un termen generic folosit pentru o economie industrială care este creată cu scopul de a fi restauratoare și în care ciclul materialelor este de două feluri: ciclul biologic, unde procesele actionează astfel încât componentele reintră în biosferă fără efecte negative; al doile ciclu este celtehnic, unde componentele sunt folosite foarte eficient și nu intră în biosferă.

b)  Gestionarea apei si a  apelor reziduale .

c) Gestionarea deșeurilor textile

d) Gestionarea deșeurilor din plastic

e) Gestionarea deșeurilor alimentare

Cine poate participa: concursul se adrezează elevilor de liceu  înscriși la unitățile de învățământ din județul Bistrița-Năsăud. La concurs se pot înscrie participanții se pot înscrie individual sau orgsnizați  în echipe formate din  maxim 3 persoane.

Formatul lucrării:În cadrul concursului pot fi înscrise lucrări de tip afiș, realizate pe suport digital, cu  dimensiunea  de 300 dpi.

Calendarul de desfășurare:

  • 16 martie  – 30 martie 2020: Inscrierea echipelor
  • 31 martie – 27 aprilie 2020: Realizarea și transmitere lucrărilor
  • 28-30 aprilie 2020: Jurizarea lucrărilor de către organizatori și parteneri
  • 9 mai 2020: Expunerea lucrărilor și premierea participanților în cadrul festiv, organizat cu ocazia evenimentului intitulat  ”Sărbătoarea Europei”

Înscrierea la concurs: se va face prin completarea și tranmsiterea Formularului de înscriere, (disponibil aici sau accesibil pe pagina web www.europedirectbistrita.ro/activitati) și transmiterea acestuia către Centrul de Informare Europe Direct Bistrița, pe adresa de mail europedirect@cciabn.ro. Informaţiile necesare şi asistenţă vor putea fi obţinute contactând  Centrul de Informare Europe Direct Bistrița – persoană de contact: Hurjui Ramona Simina – tel: 0733900203, 0263230640. 

Depunerea lucrărilor:Lucrările se pe suport media, prin e-mail (europedirect@cciabn.ro) sau alt mijloc de transfer digital (www.WeTransfer.com) și trebuie să aibă precizat: numele elevilor  din echipa și clasa.

Termenul limită pentru depunere:27 aprilie 2020

Evaluarea lucrărilor se va face în baza următoarelor criterii:

Criteriu Punctaj
1. originalitata şi imaginaţia 1-30 p
2. calitatea şi reprezentativitatea 1-20 p
3. modul de realizare a lucrării(respectarea elementelor esențiale în realizarea unui afiș) 1-20 p
4.  încadrarea în tema 1-20 p
5.  dimensiunea solicitată (300 dpi) 1-10 pEchipele formate din mai puțin de trei participanți vor fi excluse.

Premierea câștigătorilor: Unitatea de învățământ care obține cele mai multe premii va primi 5 tablete grafice pentru dotarea sa.Se vor acorda diplome pentru fiecare echipă clasată pe unul din locurile I, II și III.

Informații suplimentare: Centrul Europe Direct Bistrița (Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud), Str. P. Ispirescu, Nr.15A, 420081, Bistrița, 0263-230640, 0733-900207,europedirect@cciabn.ro .

Categories: Activitati