Erasmus +

Erasmus + este un program extrem de important  al Uniunii Europene, care are ca obiective participarea tinerilor la viata democratică, incluziunea socială, tranziția verde și digitala și formarea profesională pentru tineri și adulți.  El  oferă oportunități de mobilitate și cooperare în domeniile: educație, formare, tineret și sport.

O nouă generație de proiecte vor beneficia de finanțare, în perioda 2021-2027, prin  bugetul programului estimat la 26,2 miliarde euro, aproape dublu comparativ cu perioada 2014-2020. Prin intermediul acestui program, în perioada 2021-2027 10 milioane de tineri din 33 de țări vor putea participa la cursuri si programe de invațare.

Potrivit ghidului programului[1] beneficiarii sunt:

– Autorități publice locale, regionale sau naționale

– Companii sau întreprinderi

– Instituții publice sau private

– Organizațiile nonguvernamentale

– Şcolile şi instituțiile școlare

– Instituțiile de învățământ superior

– Persoane fizice

Instituțiile publice sau private, companiile și ONG-urile pot derula proiecte de parteneriate strategice, proiecte de mobilitate pentru tineret și pot face parte din consorţii pentru proiecte de mobilitate, educaţia adulţilor sau formare profesională VET. În plus, autoritățile locale pot invita tinerii la diolag prin intermediul proiectelor de dialog structurat.

Categoriile de persoane fizice care pot participa la proiectele Erasmus+ sunt: elevii, tinerii, studenții profesorii din învățământul preuniversitar și universitar, reprezentanții instituților publice ți private și specialiștii in formare profesională. Persoanele fizice nu pot participa pe cont propriu în cadrul programelor Erasmus+. Pentru a participa la diverse proiecte, tinerii trebuie să facă parte dintr-o organizație sau instituție.

Programul Erasmus+ este gestionat în România prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)[2]. Procedura de selecție și monitorizare a proiectelor este responsabilitatea Agenţiei Executivă Europeană pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură a Uniunii Europene[3], iar Comisia Europeana are rolul de a coordona desfășurarea programului, de a stabili bugetul și de a supraveghea punerea în aplicare a programului la nivel național.

Beneficiile acestui program sunt multiple, proiectele finanțate generând fluxuri calitative de învățare, schimburi de experiență și mobilitate pentru formatori, profesori, elevi, dar și experți în formare non-formală din IMM-uri, ONG-uri, etc.

[1] https://www.erasmusplus.ro/candidati-si-beneficiari

[2] https://www.anpcdefp.ro/

[3] https://www.eacea.ec.europa.eu/index_ro

Categories: Glosar