Fondul pentru Tranziție Justă

Fondul pentru tranziție justă este un instrument financiar nou, creat în vederea sprijinirii teritoriilor puternic industrializate și afectate de poluare, pe parcursul tranziției lor către neutralitatea climatică.

Acest fond este implementat prin programul operațional pentru tranziție justă și este primul pilon al Mecanismului pentru Tranziție Justă[1]. Fondul va oferi în special granturi, mobilizând atât investiții private cât și publice.[2]

Statele membre care vor beneficia de sprijin financiar trebuie să îndeplinească anumite cerințe[3]:

  • emisiile industriale să aibă o intensitate ridicată a carbonului în regiunea respectivă
  • ocuparea forței de muncă în sectorul industrial și recalificarea personalului din regiune
  • nivelul de dezvoltare economică din regiune

Aceste fonduri vor fi mobilizate cu ajutorul statelor membre, care au obligația de a întocmi planuri teritoriale pentru regiunile afectate.

Cerințe sociale, economice, cu privire la mediu și la personal enumerate mai sus, trebuie să fie incluse în planurile teritoriale pe care vor adopta statele membre.

Pentru elaborarea planurilor teritoriale se va ține cont de planurile sau strategiile naționale, regionale sau locale. România a propus șase județe pentru elaborarea planurilor teritoriale județene: Galați, Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova si Mureș. Calendarul de elaborare a planurilor teritoriale județene poate fi consultat la adresa: https://mfe.gov.ro/mecanismul-pentru-o-tranzitie-justa/.

Nivelul de cofinanțare a proiectelor va fi stabilit în funcție de categoria regiunii în care se vor desfășura proiectele, iar statele care nu și-au asumat atingerea neutralității climatice până în 2050 vor atrage doar 50% din fonduri.

Un obiectiv important al Fondului pentru Tranziție Justă a fost realizarea unei Platforme pentru Tranziție Justă[4]. Această platformă a fost creată cu scopul de a ajuta autoritățile țărilor membre cu informații despre program, oportunitățile de finanțare, exemple de bune practici și proiecte relevante.

[1]  MTJ

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_931

[3] https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/214/fondul-pentru-o-tranzitie-justa-ftj-

[4] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-platform_en

Categories: Glosar