Grupul operativ pentru redresare și reziliență – RECOVER

Grupul operativ pentru redresare și reziliență (RECOVER) funcționează în cadrul Secretariatului General al Comisiei Europene, fiind înființat în data de 16 august 2020.

Activitatea acestui grup este strans legată de coordonarea și implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, pentru a ajuta statele care fac parte din Uniunea Europeană sa depășească criza coranavirusului, să-și revină din punct de vedere economic și sa să se îndrepte spre tranziția verde și digitală. Grupul operativ îi raportează președintei Comisiei, Ursula von der Leyen.

 

RECOVER[1] are următoarele sarcini:

 

 • Coordonarea sprijinului acordat statelor membre în elaborarea planurilor lor de redresare și reziliență;
 • Colaborarea cu statele membre pentru a se asigura că planurile notificate respectă cerințele de reglementare stabilite de legislație și că inițiativele propuse în materie de reformă și investiții îndeplinesc obiectivele legate de dubla tranziție verde și digitală, de redresare și reziliență;
 • pregatirea actelor de punere în aplicare necesare pentru aprobarea planurilor;
 • evaluarea progresele realizate de statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a planurilor și să analizeze rapoartele periodice prevăzute de legislație;
 • coordonarea Semestrului european în această perioadă de timp.

Este  esențial ca România să inițieze cât mai curând posibil un dialog politic amplu, care să includă partenerii sociali și toate celelalte părți interesate relevante pentru a-și pregăti planurile de redresare și reziliență.

Guvernul României, prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene[2]  organizeză dezbateri publice, în perioada:

8 Februarie

 • 11:00 Cum susținem Noua Generație? Politici pentru copii și tineri, educație formală și non-formală, oportunități
 • 14:00 Cum stimulăm dezvoltarea la firul ierbii. Dezbatere Dezvoltare rurală

9 Februarie:

 • 10:00 Cum dezvoltăm inteligent și durabil marile orașe? Dezbatere cu Asociația Municipiilor
 • 15:30 Cum valorificăm resursele mediului de afaceri. Dezbatere pe competitivitate economică și digitalizare

10 Februarie

 • 10:00 Resurse pentru modernizare în regiuni și județe. Dezbatere cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene
 • 18:00 Implicarea Societății Civile Cum folosim experiența ONGurilor în elaborarea PNRR?

11 Februarie

 • 11:00 Cum generăm schimbări reale pentru cei mai vulnerabili. Dezbatere privind soluțiile
 • anti-sărăcie în PNRR
 • 15:00 “La Țară ca afară”. Cum reducem decalajul rural-urban? Dezbatere cu Asociația Comunelor din România

12 Februarie

 • 11:00  Tranziția verde. Dezbatere pe Mediu și Schimbări Climatice
 • 15:00 Prioritățile partenerilor de dialog social. Dezbatere cu sindicate și patronate

16 Februarie

 • 18:00 Tranziția către servicii și infrastructură de sănătate moderne. Dezbatere pe reformele necesare în sănătate

Mai multe informații la adresa: https://mfe.gov.ro/.

[1] https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_ro

[2] https://mfe.gov.ro/dezbateri-publice-pnrr-ziua-2-cum-dezvoltam-inteligent-si-durabil-marile-orase-cum-valorificam-resursele-mediului-de-afaceri/

Categories: Glosar