Mecanismul de redresare și reziliență

Mecanismului de redresare și reziliență este un program de fonduri europene care include împrumuturi și granturi în valoare de 672,5 miliarde euro disponibile pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor întreprinse de țările UE. Mecanismul face parte din pachetul de instrumente financiare NextGenerationEu, fiind elementul central al acestui pachet.

Mecanismul a fost aprobat de Parlamentul European pentru a atenua impactul economic și social al pandemiei de COVID-19 și a ajuta economiile statelor și a societăților membre să devină mai durabile și rezilente rezistente), totodată acestea trebuie să se pregătească pentru trcerea la o economie verde[1] și  la digitalizare.

Pentru a accesa fondurile europene prevăzute în bugetul Mecanismului de redresare și reziliență, statele europene trebuie să-și elaboreze propriile planuri redresare și reziliență. Fondurile se vor accesa doar daca statul european va respecta cumulativ o serie de condiții prevăzute de mecanismul de redresare și reziliență.

Mecanismul are șase direcții prioritare de finanțare:

  • Digitalizare
  • Ecologizare
  • Competitivitatea si coeziunea economica
  • Coeziunea sociala si teritoriala
  • Intarirea institutiilor publice
  • Proiecte pentru tineret

Fiecare plan de redresare și reziliență întocmit de statele membre trebuie să fie în acord cu direcțiile prioritare ale mecanismului și să respecte obligatoriu următoarele cerințe:

  1. Alocarea unui procent de 37% din fonduri tranziției verzi
  2. Alocarea unui procent de 20% din fonduri digitalizării
  3. Planurile trebuie să aibă un impact social și economic de durată
  4. Respectarea statului de drept și valorilor fundamentale ale Uniunii Europene

Împărțirea finanțării se face așa cum este prevazută in figura nr.1.

Prin implementarea mecanismului de redresare și reziliență se dorește ca statele membre ale Uniunii Europene să vină cu acțiuni în domenii specifice, prin investiții și reforme.

Statele membre sunt încurajate să facă investiții și reforme în domeniile prevăzute în figura nr.2.

[1] https://ro.wikipedia.org/wiki/Economie_verde

[2] Sursa: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro

[3] Sursa: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_ro

Categories: Glosar