Mecanismul pentru o Tranziție Justă (MTJ)

Acest mecanism este parte a Pactului Ecologic European[1], care a fost adoptat de către Comisia Europeana în data de 11 decembrie 2019 și presupune obiective climatice și de mediu.

Mecanismul pentru o Tranziție Justă va sprijini regiunile și sectoarele cele mai afectate de tranziție, zonele industriale și cele afectate de emisiile mari de gaze cu efect de seră.

Odată cu reducerea nivelului gazelor cu efect de seră, ca urmare a reducerii utilizării combustilior folsili, în special cărbuni, anumite sectoare si zone industriale vor cunoaște un declin din punct de vedere economic. Mecanismul are ca scop și găsirea alternativelor tehnologice pentru a inlocui procesele cu intensitate mare a carbonului și reorientarea persoanelor spre formarea în domeniul tehnologiilor noi, pentru a evita pierderea locurilor de muncă.

Mecanismul se adresează regiunilor statelor membre, care sunt în curs de tranziție înspre economia verde.

Investițiile MTJ[2] pentru perioada 2021-2027 se vor implementa prin trei piloni:

  • Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ) – implementat prin Programul Operațional Tranziție Justă[3];
  • O schemă dedicată în cadrul InvestEU pentru atragere de investiții private;
  • O facilitate de împrumut pentru sectorul public, în cadrul căreia Banca Europeană de Investiții[4] va mobiliza investiții suplimentare pentru regiunile în cauză.

Statele europene vor putea accesa fonduri  pentru urmatorele categorii de beneficiari[5]:

  1. Persoanele vulnerabile din prisma tranzitiei – locuri de munca în noile sectoare, oportunități de recalificare, îmbunatatirea eficientei energetice a locuintelor, combaterea saraciei energetice
  2. Întreprinderile și sectoarele cu emisii mari de dioxid ce carbon – CO2 vor beneficia de tranziția către tehnologii cu emisii scăzute de CO2, împrumuturi și sprijin financiar, înființarea de noi întreprinderi, IMM-uri și startup-uri, activități de cercetare și inovare.
  3. Statele membre și regiunile care depind mult de combustibilii fosili și de industriile cu emisii ridicate de CO2 vor fi spijiniti prin crearea locurilor de munca în economia verde, investitii în transportul public și durabil si surse regenerabile de energie; împrumuturi cu costuri accesibile autorităților publice locale;

[1] Link catre Pactul Verde

[2] https://mfe.gov.ro/mecanismul-pentru-o-tranzitie-justa/

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020PC0460&from=EN

[4] https://www.eib.org/en/press/all/2020-130-commission-proposes-a-public-loan-facility-to-support-green-investments-together-with-the-eib

[5] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_ro

Categories: Glosar