NextGenerationEU

NextGenerationEU este un pachet temporar de redresare în valoare de 750 de miliarde EUR, adoptat ca Uniune Europeană ca răspuns la daunele economice și sociale provocate de pandemia de coronavirus.

NextGenerationEU a fost adoptat pentru sprijinirea investițiilor și a reformelor, având ca scop final digitalizarea Europei, tranziția către o economie verde și  mai buna pregătirea a statelor în fața dificultăților economice și sociale.

În urma accesării fondurilor de către statele membre, Europa va fi mai verde, mai digitală, mai rezilientă și mai bine pregătită să facă față provocărilor actuale și viitoare.[1] Elementul central al pachetului NextGenerationEU este Mecanismul de redresare și reziliență[2].

Bugetul NextGenerationEU este de 750 miliarde euro, din care 500 miliarde vor fi sub formă de granturi, iar 250 miliarde euro vor fi sub formă de împrumuturi. Proiectele finanțate vor trece prin filtrul Parlamentului European și a Comisiei Europene, iar transparența și principiile democratice vor fi avute în vedere în evaluarea proiectelor.

NextGenerationEU include finantarea REACT-UE[3], precum și alte programe sau fonduri europene, cum ar fi Orizont 2020, InvestEU, dezvoltarea rurală sau Fondul pentru o tranziție justă (FTJ). Aceste fonduri sunt disponibile în perioada 2020-2021.

Defalcarea finanțării programului NextGenerationEu este prezentată în figura nr.1.

Fig.nr.1- Defalcarea finantarii programului NextGenerationEu https://www.consilium.europa.eu/ro/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/

[1] https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro#nextgenerationeu

[2] Link catre MTJ

[3] Link catre REACT-UE

Categories: Glosar