Pactul Verde European

Pactul Verde European reprezintă o nouă strategie de creștere și transformare a  Uniunii Europene într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor[1].

Prin intermediul Pactului Verde European, Comisia Europeană îsi propune să reducă emisiilor gazelor cu efect de seră cu cel puțin 55% până în anul 2030, iar până în anul 2050 se dorește elimiarea acestora, Europa devenind astfel primul continent neutru din punct de al climei.

Prin acest pact se dorește implicarea cetățenilor alături de autorități pentru a înlătura efectele nocive ale încălzirii globale, a proteja mediul natural și a proteja cetațenii împotriva riscurilor de mediu.

Politica de reducere a emisilor are în vedere următoarele aspecte[2] la nivel global:

  1. Încalzirea Globală
  • In lipsa unei politici de reducerea e emisiilor poluante temepratura va crește cu 1, 1 grade C si 6,4 grade C in cursul acestui secol

 

  1. Impactul schimbărilor climatice
  • Încălzirea globală este responsabilă de indundații, secete, precipitații si căldură extremă, incendii, dispariția ghețarilor

 

  1. Costul acțiunii versus costul inacțiunii
  • Lupta împotriva schimbărilor climatice costă 1% din PIB-ul modial în fiecare an, iar în lipsa acțiunii statelor membre costul ar putea urca până la 20%.
  1. Adaptarea la schimbările climatice
  • Metodele de adaptare la schimările climatice sunt: raționalizarea apei, rotația și rezistența la secetă a culturilor, iar cele mai costisitoare presupun relocalizarea populaților din zonele de coasta joase

Pactul pune accentul și pe înlocuirea vechilor meserii din regiunile poluate, cu meserii noi și mai bine platite, atât pentru seniori cât și pentru tineri. Oamenii vor trebui să se specializeze și să dobândească noi abilitați pentru a ocupa noile locuri de muncă.

Pactul Verde European prevede un plan de acțiune prin care tările Uniunii Europene să treacă la o ecomoie circulara, să refacă biodiversitatea și să reducă poluarea.

În cadrul acestui plan de acțiune se vor stabili și instrumentele de finanțare. Cu ajutorul Mecanismului pentru Tranziție Justă, statele europene care trec la economia verde vor putea accesa fonduri în valoare de cel puțin 100 miliarde euro, in perioada 2021-2027.

În cursul lunii martie 2021 vor avea loc mai multe dezbateri cu cetățenii Uniunii Europene, pentru conștientizarea impactului pe care îl au acțiunile noastre împotriva schimbărilor climatice și prezentarea Strategiei pentru Clima, parte a Pactului Ecologic European.

Aceste dezbateri publice vor fi online și se poate consulta programarea lor la adresa: https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_en.

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640

 

[2] https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/youth/docs/youth_magazine_ro.pdf

Categories: Glosar