Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă un document strategic structurat pe două priorități: reforme și investiții, ce aduce României perspectiva modernizării și a schimbărilor profunde așteptate de societatea civilă, mediul de afaceri și sectorul public din România.

Procedură de consultare cu Comisia se derulează în conformitate cu propunerea de Regulament a Comisiei Europene nr. 408/2020 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52020PC0408R(02).

 

PNRR trebuie să respecte obligatoriu doua condiții:

 1. 37% din fonduri să fie alocate pentru tranziția verde
 2. 20% din fonduri să fie alocate pentru digitalizare

Celelalte domenii de investiții care privesc coeziunea socială, tânăra generație sau și alte categorii de măsuri, până la aprobarea Regulamentului pot fi obligatorii pentru statul membru doar in masura în care sunt considerate prioritare la nivel național.

 

Reformele propuse prin PNRR trebuie să respecte două condiții

a).  Să fie în corelație cu investițiile propuse în cadrul PNRR;

b). Să determine măsuri orizontale pentru reforma administrației publice, sustenabilitatea finanțelor publice, consolidarea statului de drept, achiziții publice precum și cu alte categorii de măsuri prevăzute în recomandările specifice de țară (RSȚ);

 

 

PNRR urmărește patru obiective fundamentale in ceea ce privește investițiile, și anume:

 

 1. Modernizarea și dezvolatrea pe termen lung a României

Acest obiectiv presupune investitii publice precum:

 • intervenții specifice pentru infrastructura de transport
 • schimbări climatice și agricultură
 • mediu
 • infrastructura tehnico-edilitară la sate
 • energie
 • eficiență energetică
 • infrastructura de transport
 • infrastructura de apă-canalizare
 1. Modernizarea și dezvolatrea orașelor

Prin acest obiectiv autoritatile publice locale pot accesa urmatoarele tipuri de investitii:

– dezvoltarea urbană prin investiții de tipul mobilitate urbană și regenerare urbană

– dezvoltarea economică prin dezvoltarea de ecosisteme antreprenoriale.

 

 1. Dezvolatrea serviciilor publice

– Educatia și Sănătatea sunt marile servicii publice cu impact major asupra întregii populații.

– Infrastructură și dotarea cu echipamente.

 1. Consolidarea competitivitatii economice

– retehnologizare, digitalizare, automatizare, investiții în industria agroalimentară, construcții precum și alte domenii care sunt considerate o prioritate la nivel național.

FONDURI ALOCATE: 30,44 mld. euro (prețuri 2018), respectiv de 33, 009 mld. euro (prețuri curente). Cerința actuală din propunerea de Regulament (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52020PC0408R(02) aplicabil PNRR este ca din suma aferentă granturilor, 70% să fie disponibilă până în 2022, iar restul de 30% să se aloce, pe baza unei formule prestabilite, în funcție de evoluțiile macroeconomice de la nivelul fiecărei țări.

Ministerul Fondurilor și Proiectelor Europene a publicat o Fisa de Reforme și Investiții[1] prin intermediul căreia ministrerele, organizațiile și persoanele fizice pot transmite propuneri în vederea actualizării PNRR.

[1] https://mfe.gov.ro/pnrr/

Categories: Glosar