REACT-EU

REACT-EU sau Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei este un program al Uniunii Europene, care prevede sprijin financiar necesar statelor pentru a-și reface economia după pandemia coronavirus[1].

Programul REACT-EU a fost adoptat prin Regulamentul Parlamentului și al Consiliului European nr. 2020/2221 din data de 23.12.2020 și este parte integrantă a instrumentului NextGenerationEU, având un buget de 47,5 miliarde Euro.[2] Conform Regulamentului, REACT-EU ar trebui să ofere sprijin persoanelor din regiunile rurale, frontaliere, insulare, montane, slab populate și ultraperiferice, precum și în zonele afectate de tranziția industrială și de depopulare.

Conform art.5 din cadrul Regulamentului, Uniunea Europeană are ca obiectiv refacerea economiei statelor membre, care au avut de suferit de pe urma pandemiei Covid – 19. Aceasta trebuie să fie o redresare verde, digitală și rezilientă pentru care este oferit sprijin financiar ar și în cadrul programelor: Investiții pentru creștere economică și locuri de muncă și Cooperare transfrontalieră.

Comisia stabilește defalcarea resurselor REACT-EU pentru fiecare stat membru, pe baza unei metode de alocare întemeiate pe cele mai recente date statistice, având în vedere gradul de afectare a statelor în urma crizei pandemiei coronavirus.

Resursele REACT-EU sunt puse la dispoziție pentru angajamentele bugetare aferente anilor 2021 și 2022, în completarea resurselor globale prevăzute la articolul 91, după cum urmează:

2021:  37,5 miliarde euro;
2022: 10 miliarde euro.

Programele prevăzute de REACT-EU sunt eligibile pentru finanțare cu efect retroactiv din 1 februarie 2020, iar resursele financiare pot fi utilizate până în anul 2023.

Fondurile sunt direcționate către:

– Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

– Fondul social european (FSE)

– Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD)

[1] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/react-eu

[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020R2221

Categories: Glosar