Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030

Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030

Pe 5 iunie am celebrat cu toții Ziua Mondială a Mediului, o zi importantă pentru întreaga lume, pentru Europa, pentru comunitățile în care trăim și desigur pentru noi, cetățenii.

Pentru foarte mulți dintre noi, mediul înseamnă în primul rând natura, iar mesajul pentru anul 2020 a fost: Readucerea naturii în viețile noastre.

Natura se manifestă minunat și ne înconjoară cu o extraordinară biodiversitate : de la păduri  la micile parcuri și grădini, de la balena albastră la ciupercile microscopice, biodiversitatea ilustrează extraordinara varietate a vieții pe Pământ. Noi, oamenii, suntem parte din această ordine a firii și profund dependenți de ea: ne oferă hrana pe care o consumăm, ne filtrează apa pe care o bem și ne dăruiește aerul pe care îl respirăm. Natura este importantă și pentru bunăstarea noastră mentală și fizică, și pentru capacitatea societății noastre de a face față schimbărilor globale, amenințărilor la adresa sănătății și dezastrelor. Viața noastră are nevoie de natură.

Cu toate că natura ne oferă servicii gratuite, menite să ne asigure existența și bunăstarea, din păcate noi, oamenii, nu contribuim, în schimb, la dezvoltarea ei într-un mod sustenabil. Prin modul în care acționăm poluăm apele  și aerul mirând-ne că apar schimbări climatice majore, tăiem pădurile și distrugem habitatul animelelor sălbatice și apoi ne supărăm că acestea își caută hrana în zonele locuite care se întind din ce în ce mai mult. Așteptăm mult dar dăm puțin iar  natura se află într-o stare de criză.

Cei cinci factori principali direcți ai pierderii biodiversității  – schimbările în exploatarea terenurilor și a mării, supraexploatarea, schimbările climatice, poluarea și speciile alogene invazive – fac ca natura să dispară rapid. Asistăm la schimbări în viața noastră de zi cu zi: blocuri de beton care cresc peste spațiile verzi, natura sălbatică dispărând în fața ochilor și mai multe specii amenințate cu extincția decât în orice alt moment din istoria omenirii. Numai în ultimii 40 de ani, la nivel mondial, populațiile de faună și floră sălbatică au scăzut cu 60 % ca urmare a activităților umane . Aproape trei sferturi din suprafața pământului a fost modificată , natura fiind „înghesuită” astfel într-un colț din ce în ce mai mic al planetei.

Viitorul pare îmbucurător deoarece până UE își propune să ia măsuri mai ferme, inclusiv adoptarea de acte legislative la nivelul.

Planul UE de refacere a naturii: angajamente principale până în 2030:

  1. În 2021, urmează să fie propuse obiective ale UE în materie de refacere a naturii, cu caracter juridic obligatoriu, în urma efectuării unei evaluări a impactului. Până în 2030, vor fi refăcute zone semnificative de ecosisteme degradate și bogate în carbon; habitatele și speciile nu înregistrează nicio deteriorare a tendințelor și a stării de conservare, și cel puțin 30 % dintre acestea ating o stare de conservare favorabilă sau cel puțin prezintă o tendință pozitivă.

2.Tendința de declin al polenizatorilor este inversată.

3.Riscul și utilizarea pesticidelor chimice se reduc cu 50 %, iar utilizarea pesticidelor mai periculoase se reduce cu 50 %.

4.Cel puțin 10 % din suprafața agricolă se află în zone cu elemente de peisaj de mare diversitate.

5.Cel puțin 25 % din terenurile agricole sunt gestionate prin agricultură ecologică, iar adoptarea practicilor agroecologice crește semnificativ.

6.Alte trei miliarde de copaci sunt plantați în UE, cu respectarea deplină a principiilor ecologice.

7.S-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește reabilitarea siturilor cu soluri contaminate.

8.Au fost refăcute cel puțin 25 000 de km de râuri cu curs liber.

9.Se înregistrează o reducere cu 50 % a numărului de specii din Lista roșie a speciilor amenințate de specii alogene invazive.

10.Pierderile de elemente nutritive din cauza utilizării îngrășămintelor chimice se reduc cu 50 %, ceea ce duce la reducerea utilizării fertilizatorilor cu cel puțin 20 %.

11.Orașele cu cel puțin 20 000 de locuitori au un plan ambițios de înverzire urbană.

12.În zone sensibile, cum ar fi zonele urbane verzi din UE, nu se utilizează niciun pesticid chimic.

13.Impacturile negative asupra speciilor și habitatelor sensibile, inclusiv asupra fundului mării prin activități de pescuit și de extracție sunt reduse substanțial pentru a atinge o stare ecologică bună.

14.Capturile accidentale de specii sunt eliminate sau reduse la un nivel care permite refacerea și conservarea speciilor.

Aceste măsuri nu vor putea însă, singure, să asigure protejarea biodiversității echilibrând dezvoltarea socioeconomic, dacă cetățenii, si comoaniile nu se vor implica.

În cadrul InvestEU, se va institui o inițiativă dedicată capitalului natural și economiei circulare, pentru a mobiliza cel puțin 10 miliarde EUR în următorii 10 ani, pe baza finanțării mixte publice/private. Natura și biodiversitatea vor constitui, de asemenea, o prioritate pentru Planul de investiții al Pactului verde european. Pentru a contribui la deblocarea investițiilor necesare, UE trebuie să ofere investitorilor certitudine pe termen lung și să contribuie la integrarea durabilității în sistemul financiar. Taxonomia[1] UE a finanțelor durabile va contribui la orientarea investițiilor către o redresare verde și la punerea în aplicare a soluțiilor bazate pe natură. În mod practic, mai mult decât până acum, fiecare proiect va trebui să dovedească:

  • Contribuția substantială la cel puțin unul din cele șase obiective de mediu definite în Regulamentul propus
  • Nu face rău semnificativ oricăruia dintre celelalte cinci obiective de mediu definite în Regulamentul propus
  • Se conformează cu garanții minime

Economia circulară poate fi răspunsul la aceste provocări și Camera de Comerț și Industrie Bistrița Năsăud, structura gazdă a CIED BN vă stă la dispoziție cu informații și studii de caz relevante.

[1] Taxonomia UE este un instrument care ajută investitorii, companiile, emitenții și promotorii de proiect să navigheze în tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon, rezistentă și eficientă în materie de resurse https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-teg-taxonomy_en

 

Categories: Stiri