Taxonomia UE. Actele delegata privind taxonomia UE în domeniul climei și Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea

Taxonomia UE. Actele delegata privind taxonomia UE în domeniul climei și Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea

Regulamentul privind taxonomia a fost a adoptată de către Parlamentul European în data de 18 iunie 2020 și a intrat în vigoare în data de 12 iulie 2020. Adoptarea acestui act legislativ a avut ca motivare stimularea investițiilor sectorului privat în proiecte ecologice și durabile, contribuind astfel la implementarea Pactului Verde European.[1]

Comisia Europeană a lansat un organism consultativ alcătuit din experți din sectorul public și din cel privat: Platforma pentru finanțare durabilă. Cu ajutorul Platformei Comisia Europeană a stabilit actele delegate, care reprezintă criteriile tehnice de examinare prin intermediul cărora taxonomia UE va fi definită și extinsă pentru a  acoperi și obiectivele în materie de durabilitate.  

Taxonomia UE este un instrument, întemeiat pe date științifice, care oferă transparență întreprinderilor și investitorilor.Totodată este un limbaj comun pe care investitorii îl vor putea folosi atunci când investesc în proiecte și activități economice, cu condiția ca investițiile să aibă un impact pozitiv semnificativ asupra climei și a mediului. Regulamentul privind taxonomia va introduce și obligații de publicare de informații pentru întreprinderi și participanții la piețele financiare.

Regulamentul privin taxonomia prevede 6 obiective:

– Atenuarea schimbărilor climatice

– Adaptarea la schimbările climatice

– Utilizarea durabilă și protecția apelor și a resurselor marine

– Trecerea la o economie circulară

– Prevenirea și controlul poluării

– Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor

Actul delegat privind taxonomia UE în domeniul climei face parte din Pachetul de măsuri menite să contribuie la îmbunatatirea fluxului de investiții către activități durabile în întreaga Uniune Europeană. Acest act a fost aprobat de pricipiu în data de 21 aprilie 2021, urmând să fie adoptat oficial îndată ce vor fi adoptate toate versiunile lingvistice.

Actul prezintă primul set de criterii tehnice de examinare care ar urma să fie folosite pentru definirea activităților care contribuie la două dintre obiectivele de mediu prevăzute în Regulamentul privind taxonomia: adaptarea la schimbările climatice  și atenuarea schimbărilor climatice. Aceste criterii au fost stabilite în urma recomandărilor științifice făcute de grupul de experți tehnici (TEG) dedicat finanțării durabile. Ele sunt rezultatul unui feedback amplu primit din partea părților interesate, precum și al discuțiilor cu Parlamentul European și cu Consiliul. Acest act delegat ar acoperi activitățile economice a circa 40 % dintre companiile cotate la bursă, în sectoarele de activitate care generează aproape 80 % din emisiile directe de gaze cu efect de seră din Europa. Printre sectoarele vizate se numără: energia, silvicultura, industria manufacturieră, transportul și construcțiile.[2]

Actul delegat privind taxonomia UE este un document care va continua să evolueze în timp și care va reflecta evoluțiile și progresele tehnologice. Criteriile vor fi revizuite periodic. În acest fel se va garanta faptul că în timp vor putea fi incluse în domeniul de aplicare noi sectoare și activități, inclusiv activități de tranziție și alte activități de facilitare.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: „Europa a fost unul dintre pionierii procesului de reformare a sistemului financiar în sensul sprijinirii investițiilor pentru schimbările climatice. Astăzi, prin această primă taxonomie în domeniul climei din istorie, facem un pas important înainte, care va ajuta întreprinderile și investitorii să își dea seama dacă investițiile și activitățile lor sunt într-adevăr verzi. Acest lucru se va dovedi esențial dacă dorim să mobilizăm investiții private în activități durabile și să atingem neutralitatea climatică în Europa până în 2050. Este un pas de o importanță crucială, pentru a cărui realizare am derulat consultări extinse. Am făcut toate eforturile posibile în tentativa de a obține un rezultat echilibrat și întemeiat pe date științifice. De asemenea, propunem o variantă îmbunătățită a normelor privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea. Prin elaborarea de standarde la nivel european, ne vom baza pe inițiativele internaționale și ne vom aduce contribuția la acestea”.

În cadrul pachetului este cuprinsă și Directiva privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea

Noua propunere revizuiește și consolidează normele existente introduse de Directiva privind prezentarea de informații nefinanciare.

Scopul ei este de a crea un set de norme care, în timp, să situeze raportarea cu privire la durabilitate pe picior de egalitate cu raportarea financiară. Propunerea de directivă va extinde cerințele UE în materie de raportare cu privire la durabilitate la toate întreprinderile mari și la toate societățile cotate la bursă. Astfel, aproximtiv 50.000 de întreprinderi din UE vor fi obligate să respecte standardele detaliate ale UE în materie de raportare de informații privind durabilitatea, ceea ce reprezintă o creștere față de cele 11.000 de întreprinderi supuse actualelor cerințe. Comisia propune elaborarea de standarde pentru companiile de mari dimensiuni și de standarde separate, proporționale pentru IMM-uri, pe care IMM-urile necotate la bursă să le poată folosi dacă doresc.[3]

Propunerea urmărește să se asigure că informațiile raportate de către întreprinderi privind durabilitatea de care au nevoie investitorii și alte părți interesate sunt fiabile și comparabile. Această propunere va asigura un flux coerent de informații și va simplifica și procesul de raportare pentru întreprinderi.

Întreprinderile vor informa cu privire la modul în care activitățile lor economice pe care le desfăsoară sunt afectate de schimbările climatice și impactul pe care aceste activități ale lor le au asupra oamenilor și a mediului.

Prin această propunere Comisia are în vedere crearea unui „ghișeu unic”, prin care sa ofere întreprinderilor o soluție unică menită să răspundă nevoilor de informare ale investitorilor și ale altor părți interesate.  Această inițiativă este o alternativă pentru întreprinderi la utilizarea unuor multitudini de standarde cu privire la durabilitate.

[1] Link la Pactul Verde din Glosar

[2] https://ec.europa.eu/info/law/sustainable-finance-taxonomy-regulation-eu-2020-852/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_ro

[3] https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/finantarea-durabila-si-taxonomia-ue-ce-adopta-masuri-suplimentare-pentru-a-directiona-banii-catre-activitati-durabile-a7797/

Categories: Glosar