TRANSPORT RUTIER ȘI AUTOSTRĂZI

TRANSPORT RUTIER ȘI AUTOSTRĂZI

Bază de negociere pentru Reforme șiinvestiții propuse conform Regulamentului UE 241/2021

Probleme identificate:

Infrastructura de   transport   este   sub-dimensionată,  poluantă și slab  întreținută, generând  zone  cu  trafic  supra-dimensionat,  ambuteiaje și reduceri  semnificative  ale vitezei optime de deplasare.Nodurile urbane au o conectivitate redusă la rețelele de transport, în special  la  cele trans-europene,  iar  intermodalitatea  lipsește,  toate  ducând  la  o  congestionare  a traficului, o mobilitate scăzută pentru populație șisectorul economic.Infrastructură de transport slab dezvoltată (cu multe drumuri cu benzi unice) contribuie la creșterea poluării mediului și la un număr alarmant de incidente rutiere. Lipsa unor sisteme adecvate de management al traficului are un impact negativ asupra timpilor de deplasare.

Buget: 4.500 mil.Euro

Reforme și investiții:

Creșterea  eficienței  implementării  investițiilor  în  infrastructura de  transport,  prin creșterea capacității administrative, a guvernanței corporative (CNIR si CNAIR), coroborat  cu  investiții  în  dezvoltarea  infrastructurii  rutiere  majore  (TEN-T) și a conexiunilor cu zone relevante din punct de vedere economic (inclusiv cu potențiale culoare navigabile) în special pe următoarele tronsoane:

-Autostrada A7 –Anumite secțiuni; Autostrada A8 –Anumite secțiuni; Autostrada A1 –Secțiunea Lugoj –Deva; Autostrada A3–Anumite secțiuni și Centura Metropolitană Cluj; Drum Expres Târgoviște –București; Drum Expres Bistrița –Dej; Drum Expres Satu Mare –Baia Mare –Jibou; Legătura Autostrada A1 –Timișoara –Aeroportul Timișoara; Legătura Autostrada A1 –Pitești –Mioveni Bypass; Legătura Slobozia –Drajna Nouă –Autostrada A2;  Legătura Călărași–Drajna Nouă –Autostrada A2; Legătura DN1 –Aeroport Henri Coandă –Autostrada A3/A0; Legătura Autostrada A8 –Lețcani Vest –Bypass Iași–Iași Dacia; Legătura Apahida (Est Cluj-Napoca) –Jucu (Zona industrială șilogistică)-Dej; Legătura Craiova Est –Drum Expres Pitești –Craiova; Legătura Hunedoara –Sântuhalm –Autostrada A1; Legătura Reșița –Caransebeș –Autostrada A6; Legătura Botoșani –Autostrada A7, Legătura Piatra Neamț –Autostrada A7; Legătura Vaslui –Autostrada A7; Legătura Autostrada A10 –Teiuș –Blaj (zona industrială); Legătura Autostrada A3 –Mărtinești –Vâlcele; Alternativa Techirghiol (Litoral Express); Legătura Miercurea Ciuc -Sfântu Gheorghe –Autostrada A13; Legătura Râmnicu Vâlcea –Tigveni; Modernizare drumSoveja -Lepșa.

Introducerea de politici și tehnologii ecologice șidigitale în sectorul transporturilor, vizând în principal următoarele:

Punerea  în  aplicare  a  sistemelor  inteligente  de  gestionare  a  traficului,  a semnelor șisemnalelor  rutiere, și a  altor  elemente  care  vizează  traficul inteligent pe drumurile publice, inclusiv senzori și platforme de monitorizare a traficului și mecanisme inteligente de prevenire a accidentelor rutiere; Dezvoltarea unui centru de management al traficului, sisteme de informare a utilizatorilor, interoperabilitatea sistemelor de transport; Stații de reîncărcare electrice; Crearea șidezvoltarea  cadrului  de  impozitare șicontrol –instalații  de măsurare a greutății automate pentru zonele de frontieră, sisteme integrate de control rutier, taxare pe baza principiului „poluatorul plătește”. Dezvoltarea pe infrastructura asigurată de  autostrăzi/drumuri  expres/drumuri naționale a unei infrastructuri naționale de fibră optică, disponibilă inclusiv pentru instituțiile publice;

Asigurarea siguranței pe drumurile naționale prin pregătirea șipunerea în aplicare a cadrului strategic privind siguranța rutieră, incluzând următoarele: Măsuri de siguranță pasivă –bariere șiatenuatoare de impact; Iluminare   pe   timp   de   noapte –elemente   de   semnal și sistem   de management; Pasaje denivelate și alte soluții tehnice de eliminare a punctelor negre; Sistem de marcare digitală și proiect pilot pentru vehicule autonome.

Investițiile prevăzute contribuie parțial cu 100% la tranziția verde prin finanțarea de infrastructuri pentru combustibili alternativi. Investițiile  prevăzute  contribuie  parțial  cu  100%  la  tranziția  digitală  prin  finanțarea digitalizării transporturilor. Trebuie monitorizată atent respectarea principiului de a nu prejudicia semnificativ.

Fondul de reziliență pentru localități

Reforme:

Crearea cadrului pentru tranziția verde a zonelor urbane din România.Reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra-regional șiintra-județean, prin intervenții integrate în infrastructurile din zonele mai puțin dezvoltate (proiect de lege pentru reducerea disparităților teritoriale). Digitalizarea  instrumentelor  de  planificare  urbană  la  nivelul  autorităților  publice locale,   elaborarea șiactualizarea  documentațiilor  de  urbanism  de  tip  Plan Urbanistic General/ Plan Urbanistic Zonal în format digital. Crearea cadrului legal șiinstituțional pentru implementarea voluntară a consorțiilor administrative pentru creșterea capacității administrației publice locale lipsităde resurse umane calificate, cu respectarea principiilor economicitățiișieficienței. Crearea unui fond de împrumut pentru implementarea proiectelor comunitare. Crearea  unui  Fond  de  Reziliență  pentru  Localități,  pe  patru  paliere:  municipii reședință de județ, municipii, orașe și comune. În interiorul fiecărei categorii se va aloca o sumă fixă la dispoziția UAT, pentru implementarea proiectelor din aria de priorități a PNRR.

Pentru municipiile reședință de județ (și zonele lor urbane funcționale):

Crearea de orașe locuibile și inteligente  din  punct  de  vedere  climatic  prin dezvoltarea infrastructurii verzi și albastre, cu următoarele priorități: Proiecte pentru calitatea aerului –min. 20% din alocare; Proiecte pentru digitalizare/smart city –min. 10% din alocare; Reabilitare/extindere/modernizare/construire  clădiri  publice  nZEB (care deservesc prestării unor servicii publice); Regenerarea  urbană  a  zonelor  centrale,  zonelor  gărilor,  zonelor industriale,  zonelor  cu  mari  ansambluri  de  locuit,  zonelor  aferente cursurilor de apă; Construirea de parcaje subterane/ supraterane șirealizarea de spații verzi în zonele eliberate de automobile; Construirea/ transformarea în eco-cartiere/ cartiere inteligente; Extinderea suprafețelor verzi, realizarea pădurilor urbane, realizarea culoarelor verzi ecologice; Modernizarea/  reabilitarea/  reconfigurarea/  extinderea  spațiilor publice și mobilier urban; Iluminat public digitalizat.

Mobilitatea urbană durabilă prin:

Schimbarea   parcului   de   vehicule   destinate   transportului   public (achiziția de material rulant -autobuze electrice sau cele ce utilizează combustibili alternativi, tramvaie, troleibuze; stații de încărcare pentru autobuzele electrice; amenajarea șidotarea depourilor, inclusiv stații de transformare) -proiectele finanțate vor fi condiționate de crearea de benzi dedicate pentru transportul public. Asigurarea  infrastructurii  pentru  transportul  public  (realizarea  de benzi dedicate pentru transportul public; reabilitarea/ modernizarea/ extinderea  căilor  de  rulare  pentru  transportul  public;  construirea/ reamenajarea de noduri intermodale). Asigurarea  infrastructurii  pentru  biciclete  (realizarea/  modernizarea de    benzi    dedicate    pentru    biciclete/    mijloace    de    transport nemotorizate)

Pentru alte municipii:

Crearea de orașe locuibile șiinteligente  din  punct  de  vedere  climatic  prin dezvoltarea infrastructurii verzi și albastre, cu următoarele priorități: Proiecte pentru calitatea aerului –min. 20% din alocare; Proiecte pentru digitalizare/ smart city –min. 10% din alocare; Reabilitare/extindere/modernizare/construire  clădiri  publice  nZEB (care deservesc prestării unor servicii publice); Regenerarea  urbană  a  zonelor  centrale,  zonelor  gărilor,  zonelor industriale,  zonelor  cu  mari  ansambluri  de  locuit,  zonelor  aferente cursurilor de apă;

Construirea de parcaje subterane/ supraterane șirealizarea de spații verzi în zonele eliberate de automobile;Construirea/ transformarea în eco-cartiere/ cartiere inteligente; Extinderea suprafețelor verzi, realizarea pădurilor urbane, realizarea culoarelor verzi ecologice; Modernizarea/  reabilitarea/  reconfigurarea/  extinderea  spațiilor publice șimobilier urban; Iluminat public digitaliza

Mobilitatea urbană durabilă prin: Schimbarea   parcului   de   vehicule   destinate   transportului   public (achiziția de material rulant -autobuze electrice sau cele ce utilizează combustibili alternativi, tramvaie, troleibuze; stații de încărcare pentru autobuzele electrice; amenajarea șidotarea depourilor, inclusiv stații de transformare) -proiectele finanțate vor fi condiționate de crearea de benzi dedicate pentru transportul public. Asigurarea  infrastructurii  pentru  transportul  public  (realizarea  de benzi dedicate pentru transportul public; reabilitarea/ modernizarea/ extinderea  căilor  de  rulare  pentru  transportul  public; construirea/ reamenajarea de noduri intermodale). Asigurarea  infrastructurii  pentru  biciclete  (realizarea/  modernizarea de    benzi    dedicate    pentru    biciclete/    mijloace    de    transport nemotorizate

Pentru orașe:

Intervenții integrate pentru creșterea calității vieții: Proiecte pentru calitatea aerului –min. 20% din alocare, Proiecte pentru digitalizare/ smart city –min. 10% din alocare: Extindere  suprafețe  verzi  (parcuri,  grădini,  scuaruri,  acoperișuri  verzi, plantații  de  aliniament),  amenajare  spațiu  public,  reconversie  funcțională terenuri neutilizate; Realizare piste ciclabile; Iluminat public digital (extindere/ modernizare); Construire/ reabilitare/ extindere centru de afaceri (localizare start-ups);Construire/ reabilitare/ extindere piețe agro-alimentare; Construire/ modernizare/ reabilitare stații de transport public;oConstruire  locuințe  sociale/    locuințe  de  necesitate/locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ; Reabilitare/modernizare/extindere/construire de clădiri publice nZEB (care deservesc prestării unor servicii publice)

 

Pentru comune:

Intervenții integrate pentru creșterea calității vieții în mediul rural prin: Reabilitare/  extindere/  modernizare/  construire  de  clădiri  publice nZEB (care deservesc prestării unor servicii publice); Construire locuințe pentru specialiști în educație și sănătate –inclusiv case pasive; Amenajare spații publice; Realizare piste de biciclete; Iluminat public digital; Construire/ modernizare/ reabilitare stație transport public (rutier); Asigurarea accesului elevilor la serviciile de educație; Infrastructurăsportivă(terenuri  de  minifotbal,  handbal,  baschet, volei).

Contribuie parțial cu 40-100% la tranziția digitală șiparțial cu 40-100% la tranziția verde, în funcție de tipurile de investiții ce vor fi finanțate.Trebuie monitorizată respectarea principiului de a nu prejudicia semnificativ mediul. Bugetul aferent componentei, cu excepția fondului de împrumut, va fi alocat în funcție de  categoriile  de  UAT,  așa  cum  sunt  ele  stabilite  în  legislația  privind  împărțirea administrativ-teritorială  a  României: municipii  reședință  de  județ, municipii,  orașe șicomune. Astfel, în prima etapă, în cadrul fiecărei categorii se va asigura un buget egal pentru  fiecare  UAT  din  respectiva  categorie,  asigurându-se  cadrul  pentru  reducerea disparităților teritoriale. În cea de a doua etapă, în situația în care bugetul alocat nu va fi utilizat, acesta va fi redistribuit către alte UAT-uri care au propus proiecte mature. Modalitățile de distribuție în interiorul Fondului de împrumut, prioritizarea șimodalitatea de implementare vor face obiectul dezbaterilor cu Asociația Municipiilor din România, Asociația  Orașelor  din  România,  Asociația  Comunelor  din  România șicu  Uniunea Națională a Consiliilor Județene.

Categories: Stiri