EU4Health

„UE pentru sănătate” 2021-2027 este un program al Uniunii Europene, adoptat ca răspuns la criza COVID-19, criză în urma căreia au avut de suferit atât perosnalul medical cât și pacientii statelor membre.

Programul a primit votul Parlamentului în 9 martie, a fost adoptat de către Consliu în 17 martie și a intrat în vigoare în data de 26 martie 2021.

Bugetul programului este de 5,1 miliarde EUR și devine cel mai mare program în domeniul sănătății care a existat vreodată în termeni monetari, oferind finanțare țărilor UE, organizațiilor din domeniul sănătății și ONG-urilor.[1]

Cu ajutorul acestui program statele membre își vor consolida sistemele de sănătate, promovând inovarea și vor crește capacitatea de răspuns în fața viitoarelor crize.

Programul va fi pus în aplicare prin intermediul unei noi agentii Agenția Executivă pentru Domeniile Sănătății și Digital.[2]

Programul UE pentru sănătate”este axat pe urmatoarele direcții[3]:

– Crearea rezervelor de materiale medicale pentru situații de criză

– Asigurarea unor rezerve de personal medical și de experți care să poată fi mobilizată pentru a răspunde la crize oriunde în UE

– Reconsiderearea formelor de  amenințăre la adresa sănătății

– Consolidarea  sistemelelor de sănătate prin:  prevenirea bolilor și promovarea sănătății în condițiile îmbătrânirii populației, transformarea digitală a sistemelor de sănătate, accesul grupurilor vulnerabile la asistență medicală

– Disponibilitatea și accesibilitatea medicamentelor și dispozitiveler medicale

– Utilizarea prudentă și eficientă a antimicrobienelor și va promova atât inovarea în domeniul medical și farmaceutic, cât și metodele mai ecologice de producție

– Intensificarea luptei împotriva cancerului, reducerea numărului de infecții rezistente la antimicrobiene și îmbunătățirea ratelor de vaccinare

Programul „UE pentru sănătate” va primi ajutor ajutor și prin investițiile făcute în sectorul medical în cadrul următoarelor programe:

  • Fondul social european Plus (FSE+), pentru a sprijini accesul grupurilor vulnerabile la asistență medicala
  • Fondul european de dezvoltare regională, pentru a îmbunătăți infrastructura regională de sănătate
  • Orizont Europa, pentru cercetare în domeniul sănătății
  • Mecanismul de protecție civilă al Uniunii/ capacitatea rescEU, pentru crearea de rezerve de echipamente medicale pentru situații de urgent
  • Programul Europa digitală și Mecanismul pentru interconectarea Europei, pentru crearea infrastructurii digitale necesare pentru instrumentele digitale din domeniul sănătății

 

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.107.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2021%3A107%3ATOC

[2] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/ip_21_1344

[3] https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_ro

Categories: Glosar