Vești bune pentru IMM-urile din România!

Vești bune pentru IMM-urile din România!

România va beneficia, în temeiul cadrului temporar adoptat de Comisia Europeană, de o schemă de  ajutoare în valoare de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR) pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în contextul pandemiei de COVID-19.

Schema de ajutor de stat a României

Prin notificarea electronică din 5 aprilie 2020, România a notificat ajutoare sub forma unui sistem cuprinzând subvenții directe și garanții pentru împrumuturi (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2018, cu modificările și completările ulterioare prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 și Ordonanța Guvernului nr.42/2020, „măsura”) în cadrul Cadrului temporar pentru măsurile de ajutor de stat pentru sprijinirea economiei în focarul curent COVID-19, astfel cum a fost modificat la 3 aprilie 2020. („cadrul temporar”)

Ministerul Finanțelor publice din România  va fi autoritate contractantă,  și administratorul mandatat al scemei de ajutor de stat este Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, “FNGCIMM”.

Finanțarea va avea două forme după cum urmează:

– granturi directe – suma alocată este de 781 milioane RON  (aproximativ 161 millioane Euro).

–  garanții de stat, Romania estimează un cuantum de 5 milioane Ron (aproximativ  1 million Euro)

Conform cadrului temporar ajutorul de stat va putea fi acordat până cel mai târziu la  31Decembrie  2020.

– sprijinul  per întreprindere nu va depăși 800 000 EUR, astfel cum se prevede în cadrul temporar; sau 120.000 Euro pentru firme din domeniul piscicol  sau acvacultură,  sau 100.000 Euro pentru firme active în domeniul producșiei primare de produse agricole.

și

– garanții de stat ce vizează creditele de investiții și finanțarea capitalului de lucru  respectând următoarele cerințe: (i) valoarea împrumuturilor subiacente per întreprindere acoperită de o garanție este limitată astfel cum se prevede în cadrul temporar, (ii) garanțiile sunt limitate la maximum șase ani și (iii) primele pentru comisioanele de garantare nu depășesc nivelurile prevăzute de cadrul temporar.

Cine poate beneficia: Beneficiarii finali sunt  IMM-urile din România active în sectoarele eligibile . Băncile și alte instituții financiare nu sunt beneficiari finali eligibili. Pot fi acordate măsuri numai pentru întreprinderile care nu erau deja în dificultate în sensul Regulamentului general de scutire în bloc  („GBER”), Regulamentul de scutire în bloc pentru sectorul agricol („ABER”) și Regulamentul de scutire în bloc pentru sectorul pescuitului și acvaculturii („FIBER”)  din 31 decembrie 2019. Garanțiile de stat sunt emise de FNGCIMM pentru împrumuturile emise de bănci către IMM-uri.

Măsura este deschisă tuturor sectoarelor, cu excepția anumitor sectoare neeligibile,  inclusiv activitățile de jocuri de noroc și pariuri, producția sau vânzarea de muniție cu arme, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național , plante, substanțe narcotice și psihotrope, activități de investigare și protecție. Se aplică întregului teritoriu al României.

Mai multe informții  State Aid SA.56895 (2020/N)–RomaniaCOVID-19: Supportscheme for SMEs

 

Categories: Stiri