Vice Președintele Maroš Šefčovič s-a întâlnit cu actori industriali de nivel înalt în cadrul Alianței Europene pentru Baterii

Vice Președintele  Maroš Šefčovič  s-a întâlnit cu actori industriali de nivel înalt în cadrul Alianței Europene pentru Baterii

Organizată de  EIT InnoEnergy, întâlnirea a fost condusă de  Vice-Președintele Comisiei  Maroš Šefčovič cu participarea Vicepreședintelui Băncii Europene de Investiții – Andrew McDowell . Ambele personalități au fost susținătorii cheie ai acestei inițiative strategice încă din primele zile. În plus, au participat activ directorii  din douăsprezece companii reprezentând întregul lanț de valori al bateriilor europene. Aceștia și-au împărtășit planurile de acțiune pentru contribuții accelerate la atingerea țelului, precum și pentru provocările de depășit.

În pofida crizei actuale, ABE a își menține decizia de a  accelera proiectele pe întregul lanț de valoare pentru a ajuta la crearea de locuri de muncă și creștere în Europa, încurajând în același timp tranziția verde și digitală. Conform EIT-InnoEnergy, un Plan de accelerare propus de industrie este creat pentru a genera până la 1 milion de locuri de muncă în Ecosistemul european de baterii în valoare de 210 miliarde de euro până în 2022.

În acest context planurile de acțiune pentru păstrarea și consolida acest trend  se bazează pe:

Adaptarea vehiculelor electrice: în primele trei luni ale anului 2020, vehiculele electrice au beneficiat de declinul cererii de vehicule diesel și benzină, cota lor de piață crescând la 6,8 la sută (de la 2,5 la sută în primul trimestru al anului 2019), în special datorită noilor obiective de scădere a  emisiilor de CO2 care intră în vigoare;

Tendințele de producție preconizate: numărul de modele electrice vehi produse în UE este e pe cale să depășească cele 98 de modele disponibile în prezent, fiind posibil să ajungă  la  214 modele în 2021;

Perspectivele autosuficienței în industria litiului: patru proiecte durabile de exploatare a litiului în Europa au fost lansate un total de 2 miliarde de euro (ES, PT, DE / CZ, DE / FR) și ar trebui să intre operațiune  în perioada 2022-2024. Impactul  va fi semnificativ, deoarece acestea vor acoperi până la 80 % din   necesitățile de litiu din Europa până în 2025, contribuind astfel la autonomia noastră strategică.

Cu industria în rol conducător  și în cooperare strânsă cu Statele Membre,procesul va continua prin:

Levierul investițional: în urmă cu cinci luni, Comisia a autorizat primul proiect de Inters European Comun  condus de Franța (3,2 miliarde EUR sprijin național pentru investiții totale de 8,2  miliarde EUR); se pregătește cel de-al doilea IPCEI condus de Germania; platforma de investiții de afaceri a condusă de  EIT-InnoEnergy a mobilizat proiecte de-a lungul lanțului valoric în valoare de 7 miliarde de euro; Există 10 proiecte bazate pe inovație, în 29 de regiuni sub platforma de specializarea inteligentă  cu sprijin din fondurile structurale ale UE (7,6 miliarde EUR disponibile încă);

Stabilirea unui cadru de reglementare adecvat pentru viitor care să  promoveze avantajul competitiv în durabilitate și inovație și implementarea agendei economiei circulare pentru toate bateriile produse sau vândute în Europa.

Construcția rezistenței materiilor prime ca parte a autonomiei strategice a Europei: Comisia va veni cu un plan de acțiune pentru materiile prime critice pentru a aborda provocarea de securitate și durabilitate a materiilor prime și materiale (dincolo de litiu), astfel cum se prevede  în Strategia iIndustrială. În plus, pe baza modelului  EBA , Comisia  va coopera ăndeaproape  cu industria pentru a elimina blocajele în aprovizionarea cu materii prime pe lanțuri critice,  printr-o alianță dedicată.

Au participat CEO-uri din 12 companii europene reprezentând întregul lanț european de valoare a bateriilor conferința video, organizată de EIT InnoEnergy și prezidată de vicepreședintele Comisiei, Maroš Šefčovič. Companiile sunt următoarele: BASF, E-bility, EDF, Forsee Power, Infinity, Northvolt, Orano,SAFT, Schneider, Umicore, Volkswagen, Vulcan Energy Resources.

 


 


Categories: Stiri